Förstudie: Uppgraderad salong    


2017-03-18
Öregrundsbiografen har påbörjat en förstudie i syfte att utreda om det är möjligt, både ekonomiskt och byggtekniskt, att åstadkomma en gradäng (trappstegsformad avsats) i befintlig salong. I förstudien ingår också att titta på inköp av 80-90 nya biograffåtöljer.

Vi vill försöka åstadkomma detta för att höja filmupplevelsen för våra besökare. Sedan årsskiftet är det dessutom dyrare att se på film hos oss i och med momshöjningen. Detta blir i sådana fall ett sätt att kompensera för prishöjningen.

Vad händer nu?

Steg 1: Vi
har beställt och fått en arkitektritning på hur salongen skulle kunna se ut (preliminärhandling). Se bild nedan.

Steg 2: Förfrågan till entreprenörer för att få in budgetofferter, både avseende bygg av gradäng, men också avseende nya biograffåtöljer.

Steg 3: Utifrån inkomna budgetofferter behöver vi titta på om detta är möjligt att genomföra ekonomiskt. Vi kommer att söka ekonomiskt stöd, både i form av investeringsstöd, men också genom sponsring (Lions Club Öregrund har redan ställt upp med 36 000 kr)!


Preliminärhandling, ny gradäng på Öregrundsbiografen

 


 
Öregrundsbiografen - Kyrkogatan 1- 742 42 Öregrund

 

B